۱۳۹۰ اسفند ۷, یکشنبه

بوی باران تازه می آید نکند باز بوی چشمی تر باشد
ارسال یک نظر