۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

سکوتت را ندانستم نگاهم را نفهمیدی

سکوتت را ندانستم نگاهم را نفهمیدی
نگفتم گفتنی‌ها را تو هم هرگز نپرسیدی

ندانستیم و دل بستیم نپرسیدیم و پیوستیم
ولی هرگز نفهمیدیم شکار سایه‌ها هستیم

ارسال یک نظر