۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

تو بیش از همه محتاج دعایی و مرا دعا بکردی

چه دعایی؟
من از این حنای بی رنگ تو حاصلی ندیدم
که تو بیش از همه محتاج دعایی و مرا دعا بکردی

ارسال یک نظر