۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

مقصر حمله به مطهری در شیراز راننده تاکسی وی اعلام شد

مقصر حمله به مطهری در شیراز راننده تاکسی وی اعلام شد. تازه در بازپرسی اولیه به قتل بروسلی هم اعتراف کرده.
‫#‏مطهری‬ ‫#‏شیراز‬

ارسال یک نظر