من اینجا بس دلم تنگ است

من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی كه می بینم بد آهنگ است
سه ره پیداست نوشته بر سر هر یك به سنگ اندر حدیثی كش نمی خوانی بر آن دیگر
نخستین : راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی
دودیگر: راه نمیش ننگ، نیمش نام، اگر سر بر كنی غوغا و گر دم در كشی آرام
سه دیگر : راه بی برگشت، بی فرجام
بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هرکجا آیا همین رنگ است؟

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

طراحی وب سایت

Volghan Hosseini Friends