ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺧﺪﺍ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﯼ ﻣﻨﻮ ﺑﯿﻦ ﻫﻤـﻪ ﺗﻘﺴﯿـﻢ کرده ! به ﻫﺮﮐﯽ ﻣﯿﺮﺳﻢ ﯾﻪ ﺣﺴﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﺍﺭﻡ

ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺧﺪﺍ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﯼ ﻣﻨﻮ ﺑﯿﻦ ﻫﻤـﻪ ﺗﻘﺴﯿـﻢ کرده ! به ﻫﺮﮐﯽ ﻣﯿﺮﺳﻢ ﯾﻪ ﺣﺴﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﺍﺭﻡ

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

طراحی وب سایت

Volghan Hosseini Friends