"کعبه یک سنگ نشانی‌ است که ر‌ه گم نشود حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست"

"کعبه یک سنگ نشانی‌ است که ر‌ه گم نشود
حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست"

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

Volghan Hosseini Friends

طراحی وب سایت